Lilo, een Belgisch platform voor vertalers

LILO is een gebruiksvriendelijk platform dat opdrachtgevers en vertalers met elkaar in contact brengt, het vertaalproces vereenvoudigt en de administratieve last voor beide partijen tot een minimum herleidt. Een gesprek met Jurgen Goens, bedenker en CEO van LILO.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De sterkte van het platform ligt in het gebruikscomfort zowel voor de klant als voor de vertaler. De klant sleept het bestand naar de Lilo site; het platform herkent 40 bestandsformaten dus je moet nooit copy-pasten. Teksten van brochures in In-Design, WordPress pagina’s, excel files, noem maar op, worden door het systeem zelf geëxporteerd en bij de vertaler gebracht die er in een handige editor mee aan de slag gaat. Het Lilo platform haalt de tekst uit het document, de vertaler gaat aan het werk en de vertaalde versie wordt terug in het oorspronkelijke document gezet.

Het systeem herkent de brontaal en de klant vinkt de talen aan waarin het moet vertaald worden waarop per taal een selectie van mogelijke vertalers verschijnt waaruit je kan kiezen. Lilo automatiseert de randprocessen waar zowel de opdrachtgever als de vertaler mee te maken krijgen en vaak tegenop zien.

GESTROOMLIJND EN TRANSPARANT VERTAALPROCES

Het ‘machine learning algoritme’ toetst de tekst aan alle teksten die ooit werden opgeladen in het geheugen en gaat op zoek naar geschikte vertalers. Ook domeinspecialisatie en reactiesnelheid zijn criteria. Klanten kunnen door de profielen scrollen, zien waar vertalers zich vestigen, welke prijs ze hanteren en wat hun moedertaal is. Prijs is trouwens een item waarop je niet kan sorteren of ranken. Wel hebben klanten toegang tot de feedback van eerdere klanten. Een goede feedback zorgt ervoor dat de vertaler wat hoger in de ranking komt en kan uitmonden in een duurzamere professionele relatie waarbij de vertaler een extensie wordt van het bedrijfsteam. De deadline is gekend. Potentiële vertalers vermelden tevens in hun profiel of ze al dan niet gebruik maken/willen maken van machine translation.

AUTOMATISCHE MATCHES

De te vertalen tekst wordt getoetst aan alle teksten ooit vertaald en bewaard in het LILO platform. Het vertaalgeheugen toont de vertaler dezelfde eerder vertaalde zinnen. De vertaler moet dus niet altijd van 0 beginnen. Alle herkende zinnen worden door het systeem al klaar gezet. Afhankelijk van die match kan een korting gegeven worden. Voor opdrachtgevers die bv. jaarlijks een gelijkaardige tekst publiceren mits een aantal kleine aanpassingen is dat heel handig. De analyse wordt toegepast op het prijsmodel van de freelancer – ook dat is handig voor de vertaler, het bespaart hem  of haar veel tijd.

VERTAALKWALITEIT

De publicatie van feedback van eerdere opdrachtgevens geeft zicht op de kwaliteiten van de vertaler. De vertaler is zichtbaar en aanspreekbaar, kan zich profileren en positioneren. De klant kiest of hij al dan niet met een revisor wil werken en de medewerkers van LILO zijn bereikbaar voor advies. Ook interne collega’s van het bedrijf kunnen ingeschakeld worden. Dit gebeurt soms voor grotere bedrijven die lokaal in veel landen verkoopsmensen hebben. Het grote voordeel is dat de feedback voor al die verschillende landen in éénzelfde systeem wordt verzameld en verwerkt.

Vertalers kunnen tijdens het vertaalproces bij de klant terecht via de chat. Daar plukken alle andere vertalers die op dezelfde vertaling werken de vruchten van, het werkt als een Q&A leerforum. Een typisch voorbeeld: de vertaler Duits stelt een vraag m.b.t. het formeel karakter van de tekst. De vertaler Frans zat met dezelfde vraag; dit wordt dus allemaal opgevangen via één groepschat.

LILO doet geregeld een steekproef om de kwaliteit van de vertalingen te toetsen aan de eigen ervaring en ze stellen vast dat die hoger ligt dan wat ze in vertaalbureaus te zien kregen. Dit komt allicht omdat freelancers vrij zijn om hun eigen prijs te zetten; ze kunnen er de tijd in kunnen steken die ze nodig hebben om een kwaliteitsvolle vertaling te leveren. LILO neemt een stuk administratieve ballast weg, dat geeft meer ruimte aan de vertaler.

LILO wil vooral een platform zijn dat toelaat om de klant zelf een persoon te laten kiezen en die te zien als een extensie van het team.

Klanten grijpen doorgaans naar dezelfde vertalers terug. Na 5 opdrachten kent het systeem de vertalers zo goed dat de meeste klanten met de “recommended” selectie verder gaan.

GEEN VERTAALBUREAU

De vertaalsector gaat gebukt onder een zware concurrentie met een eeuwige druk om te zakken in prijs. Goede en ervaren freelancers slaan zich daar wel door maar voor juniors is het niet evident. Het plafond van “méér woorden per dag” voor eenzelfde prijs is bereikt. Het LILO platform biedt een alternatief en is eigenlijk een niche versie van de meer algemene platforms waar elke freelancer terecht kan, vaak ook uit lage loonlanden.

LILO heeft het voordeel dat de vertaler volgens de vertaaltraditie doorgaans native is, die kan je niet vervangen door een vertaler uit lage loonlanden. Jurgen vertelt ook dat in bureaus de project manager die de opdrachten verdeelt zelf vaak overbelast is, de opdracht blijft daar soms liggen. Het is moeilijk om de deadline te verschuiven en dan komt de vertaling terecht bij de vertaler die op dat moment beschikbaar is, niet omdat hij de beste is in dat bepaald domein. Het vertaalbureau recruteert uit eenzelfde pool, maar de klant weet niet altijd waar hij terecht komt. Het kan gebeuren dat hij de ene keer wel heel tevreden is maar daarna niet meer omdat de vertaling telkens door een andere vertaler gebeurt.

TOEKOMST

Op dit moment is de hoofdactiviteit het klantenbestand te doen groeien. De pure development van het platform staat even op pauze omdat het bedrijf nog niet break-even is.  Ze nemen maar een heel kleine marge op de vertaling die enkel gebaseerd is op aantal woorden: dat komt overeen met diskspace om het vertaalgeheugen van de klant te hosten. In volle coronacrisis zijn ze wat blijven kabbelen op hetzelfde niveau, dat verbeterde in de helft van vorig jaar en ze zien nu wel dat bedrijven beslissingen aan het nemen zijn en dat het aantal nieuwe klanten toeneemt.

Jurgen Goens heeft veel plannen om LILO verder te ontwikkelen. Zo wil hij de online editor nog perfectioneren en de ondersteuning van externe CAT tools optimaliseren. Er is ook veel vraag om verwante diensten zoals copywriting en taaltraining op te nemen in het platform. Verder onderzoeken ze ook het automatiseringsproces voor beëdigde vertalingen van courante documenten zoals paspoorten en verblijfsvergunningen.