Privacyclausule

Ik ben Hilde Berckmoes, eigenaar van de website Fraseria Translations en zaakvoerder van het vertaalbureau Fraseria, gevestigd op het adres Cécile Cautermanstraat 45, 9040 Sint-Amandsberg (België). Ik stel alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers aan mijn website en van mijn klanten in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoe ze worden beveiligd. Ik fungeer zo als verwerkingsverantwoordelijke. U kan mij bereiken via e-mail op hilde@fraseria.com.

Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

Doel en wettelijke basis

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

Voorbeelden:

  • Factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren.
  • Het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden en minimaal zolang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure. Facturen worden volgens de wettelijke termijn minstens 7 jaar bewaard.

Voor de facturatie maak ik gebruik van HiveInvoice. Hier sla ik alle gegevens op die ook bij wet op een factuur of offerte moeten verschijnen, zoals de naam van de onderneming en het adres. Wanneer de naam van de onderneming overeenkomt met uw eigen naam en uw onderneming gevestigd is op uw thuisadres, sla ik bijgevolg ook persoonsgegevens op. Deze deel ik echter met niemand, behalve mijn boekhouder en wettelijke instanties.

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer. Die is beveiligd met een firewall en antivirussoftware. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, tenzij aan overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Toegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u uw verzoek per e-mail indient, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk één maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Media

De website in WordPress bevat functies voor sociale media, zoals LinkedIn en Instagram. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf. Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, waaronder het hostingbedrijf van de website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).

Ingesloten inhoud van andere websites

Op de website van Fraseria Translations kunt u links aantreffen naar andere websites. Fraseria Translations kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Datalekken

Bij een datalek zal ik uiterlijk binnen de 72 uur de gepaste acties ondernemen zoals dit in de AVG is bepaald.

Uw recht om een klacht in te dienen 

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neem dan contact met me op. Dit kan per e-mail op het e-mailadres: hilde@fraseria.com.